Nawigacja

Świetlica szkolna Regulamin świetlicy Z życia świetlicy 2008/2009 Z życia świetlicy 2009/2010 Z życia świetlicy 2010/2011 Z życia świetlicy 2011/2012 Z życia świetlicy 2013/2014 r Świetlicowe Konkursy 2012/2013 Twórczość świetliczaków świetlicowe konkursy 2013/2014 Układamy wierszyki i rymowanki o mamie i tacie Wierszyki rymowanki o rodzinie- twórczość świetliczaków 2014 Z życia świetlicy 2014/2015 Z życia świetlicy 2015/2016 Z życia świetlicy 2017/2018

Świetlica

Świetlica szkolna

  

Na świetlicy sprawuje się opiekę nad uczniami, których rodzice pracują, bądź nad dziećmi, które czekają po obowiązkowych zajęciach szkolnych na zajęcia dodatkowe.

W świetlicy uczniowie mogą:

- wziąć udział w zorganizowanych zajęciach (pogadankach, zajęciach plastycznych, muzycznych, ruchowych),
 

                      

  
                      - zagrać w piłkarzyki;
                      - zagrać w gry stolikowe, planszowe, dydaktyczne;
                      - skorzystać z komputera;
                      - obejrzeć bajkę na DVD;
                      - posłuchać muzyki;
                      - odrobić zadanie pod kierunkiem nauczyciela;
                      - pobawić się z dziećmi na placu zabaw, zagrać w piłkę nożną na boisku szkolnym;
                        - uczestniczyć w zajeciach programowych;
                      - miło spędzić czas w towarzystwie innych dzieci.
               
                                                
 
PLAN ZAJĘĆ DNIA W ŚWIETLICY:
 

6.45 - 8:00 - schodzenie się dzieci do sali świetlicowej; rozmowy indywidualne z dziećmi; gry stolikowe; pomoc w odrabianiu zadania domowego (w przypadku nieprzygotowania dziecka do zajęć lekcyjnych); zabawy zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami.

8:00 - 9.00- gry stolikowe; zabawy swobodne i rozmowy dzieci na interesujące ich tematy.

9.00-10.00 - czytanie literatury dzieciecej; zabawy na dywanie; słuchanie muzyki z repertuaru dziecięcego; rozmowy z opiekunem swietlicy.

10:00-11:00 - zabawy dowolne inspirowane pomysłowocią uczniów, nauka korzystania ze słowników, encyklopedii, itp.

11:00-12:00 - bierny odpoczynek dzieci po zajeciach lekcyjnych; rozwiązaywanie konkursów, agadek, rebusów; zabawy w kącikach zainteresowań.

12.00 - 12. 45 - zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne lub muzyczno-ruchowe,

13.00 - 14. 00 - zajęcia programowe prowadzone przez wychowawcę świetlicy zgodne z miesiecznym planem pracy (pogadanki); zajecia plastyczno-techniczne; konkursy.

14.00 - 15:00 - odrabianie zadania domowego pod kierunkiem nauczyciela, nauka własna dzieci, ćwiczenia ogólno rozwojowe; zabawy sportowe naświeżym powietrzu lub sali gimnastycznej (w zależnosci od pogody i dostepnosci sali); słuchanie muzyki relaksacyjnej.

15.00 - 15. 45 - zabawy integrujące grupę; zabawy kołowe; oglądanie filmów animowanych, przyrodniczych i edukacyjnych; zabawy w kacikach zainteresowań; zabawy na świezym powietrzu.

15.45 -  prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
    Szkoła Podstawowa Im.Boh. Ośw.w Rudziczce

Galeria zdjęć