Nawigacja

Pedagog szkolny-godziny pracy Dla rodziców Test obserwacji dziecka Wskazówki dla rodziców Dekalog Dobrego Rodzica Prawa i obowiązki ucznia - dla rodziców i dzieci. Szkoła bez Przemocy NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ- udział szkoły w programie Udział szkoły w programie SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny-godziny pracy

  mgr Mariola Zyzańska            

 

                    Zakres działań pedagoga szkolnego:

  • pomoc w zdobyciu materialnego wsparcia (dofinansowanie zakupu podręczników i inne),

  •  udzielanie wskazówek rodzicom , ułatwiających dotarcie do odpowiednich instytucji  świadczących    pomoc dzieciom (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna),

  •  rozmowa indywidualna z uczniami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi,

  • pomoc dzieciom wybitnie zdolnym oraz uczniom, którzy mają trudności w nauce,

  •  współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pracownikami socjalnymi, asystentami  rodzin, kuratorami;

  •  koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi działania na rzecz dzieci i ich rodziców;

  • prowadzenie terapii pedagogicznej.

                   
      

UCZNIU!  ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

- sam nie potrafisz sobie poradzić z jakąś sprawą,

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,

- chciałbyś pomóc innym, nie wiesz jak,

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

Ciekawe linki:

 

 

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
    Szkoła Podstawowa Im.Boh. Ośw.w Rudziczce

Galeria zdjęć