Nawigacja

 • ŚWIĘTO SZKOŁY

  Przypominamy, że dzień 21.03.2018r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
  W tym dniu obchodzimy Święto Szkoły.

  smiley
  Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30.
  W programie przewidziane jest zdrowe śniadanie, występ zespołu muzycznego "KONTRA" oraz przegląd szkolnych talentów. Planowe zakończenie obchodów ok godz. 12.30.
  Świetlica w tym dniu zapewnia opiekę od 6.30 do 16.00.

 • KONTAKTY INDYWIDUALNE

  15.03.2018

  Dnia 20.03.2018r. od godz. 17:00-18:00 zapraszamy rodziców uczniów kl. I- VII na kontakty indywidualne.

 • ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce informuje, że od dnia 12.03.2018r. do 30.03.2018r. prowadzone będą zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

  Informacje ogólne

  Do klas I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich  w Rudziczce przyjmowane są na rok szkolny 2018/2019:

  1.Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011 objęte obowiązkiem szkolnym) ,  zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce

  2.Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012), zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce

   –   zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego  w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki        w szkole podstawowej

  Zasady przyjęć

  Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa),

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do klasy I  przyjmowane są         z urzędu na podstawie zgłoszenia.  Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata            i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I      w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

  W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni  o przekazanie informacji do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.

   

  Dzieci spoza obwodu

  Dzieci, dla których Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce nie jest szkołą obwodową, biorą udział w  postępowaniu rekrutacyjnym.

  Dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce mogą być przyjęte do klasy I , jeżeli Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce będzie dysponowała wolnymi miejscami.

  UCHWAŁA NR XXXII/261/2017 RADY GMINY SUSZEC  Z DNIA 23.02.2017- KRYTERIA NABORU

  CCF20180129_0002.pdf

  ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUSZEC NR GZUW/04/2018- TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  CCF20180129_0005.pdf

   

  Druki do pobrania:

  ZGLOSZENIE_DZIECKA_20182019.doc

  WNIOSEK_SPOZA_OBWODU_NA_ROK_SZKOLNY_2018-2019.doc

  Druki można pobrac w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, ul. Woszczycka 20  od godziny 7:00 do godziny 15:00.

  Rudziczka, dnia 05.03.2018r.

   

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  Nabór dzieci na wolne miejsca w przedszkolu odbywać się będzie:

  od 12.03.2018r. do 20.06.2018r.

  Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej „Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2018/2019

   Zarządzenie nr GZUW/03/2018 Wójta Gminy Suszec z dnia 26.01.2018 r., w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019:

  zarzadzenie_terminy_rekrutacja.pdf

  Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą:

  od 12.03.2018r. do  26.03.2018r. / do godz. 15:00/ w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce,
  ul. Woszczycka 20.

  Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane będą:                                                                                                       

  Złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019” w ciągu 7 dni poprzedzających termin  rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; podstawa prawna złożenia deklaracji:  art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), czyli :

  w okresie od 05.03.2018r. do 09.03.2018r. / do godz. 15:00/ w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, ul. Woszczycka 20.

  Formularze „Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2018/2019 oraz wniosków wraz z załącznikami będzie można pobrać ze strony: https://zsprudziczka.edupage.org/ lub odebrać w sekretariacie   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rudziczce,  ul. Woszczycka 20.                                                                                               

  Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

  zarzadzenie_terminy_rekrutacja.pdf

  Uchwala_IIetap_rekrutacja.pdf

   

  DRUKI DO POBRANIA:

  DEKLARACJA_KONTYNUACJA_WYCH._2018_2019(1).doc

  WNIOSEK_2018_2019.doc

  OSWIADCZENIE__RODZENSTWO_2018_2019.doc

  OSWIADCZENIE_GOPS_2018_2019.doc

  OSWIADCZENIE_PRACA_2018_2019.doc

  OSWIADCZENIE_SAMOTNE__WYCHOWYWANIE_2018_2019.doc

  OSWIADCZENIE_WIELODZIETNOSC_2018_2019.doc

   

   

 • Coś dla humanistów - już wkrótce!!!

  28.02.2018

  Zgodnie z zapowiedziami ruszamy w II semestrze z ciekawymi konkursami dla uczniów klas IV - VII.

  Nazwa konkursu

  Wymagania

  Termin

  Organizatorzy

  Szkolny konkurs polonistyczny „Polskie legendy”

  Znajomość polskich legend

  I etap - 20.03.2018 – pisemny

  II etap - 27.03.2018 - ustny

  ZSP Rudziczka
  p.Lucyna Musiolik
  p.Anna Krent

  Szkolny patriotyczny konkurs recytatorski „Moja ojczyzna”

  Recytacja wiersza i fragmentu prozy o tematyce patriotycznej

  I etap - 4-9.04.2018 – eliminacje klasowe

  II etap - 10.04.2018 – eliminacje szkolne

  Szkolny konkurs historyczny

  Polska w okresie panowania Piastów i Jagiellonów

  24.04.2018 - pisemny

  Szkolny konkurs o tytuł „Mistrza ortografii”

  Znajomość zasad ortografii

  I etap - 7-11.05.2018 – eliminacje klasowe

  II etap - 15.05.2018 – szkolne dyktando


  Wszelkich informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Poloniści na start….

  II semestr w naszej szkole będzie dużym polem do popisu dla wszystkich humanistów – w szczególności wielbicieli języka polskiego. Każdy uczeń będzie mógł sprawdzić swoje humanistyczne umiejętności w odpowiednich konkursach. smiley
  Już w marcu odbędzie się konkurs języka polskiego – „Polskie legendy”. Kwiecień będzie pełen atrakcji – każdy będzie mógł spróbować swoich sił w konkursie historycznym i patriotycznym konkursie recytatorskim „Moja ojczyzna”. Z kolei w maju wyłonimy szkolnego „Mistrza ortografii”.
  Oj! Będzie się działo.
  yes

   


  Wszelkich szczegółowych informacji poszukujcie na bieżąco na naszej stronie bądź pytajcie nauczycieli języka polskiego.

 • Wycieczka w Beskid Mały - Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK"

  4 marca Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" serdecznie zaprasza uczniów, uczniów z rodzicami, grupy uczniów szkół podstawowych z nauczycielem a także indywidualnych turystów na wycieczkę w Beskid Mały. Tym razem planujemy przejście następującej trasy Przełęcz Przegibek - Magurka Wilkowicka - Czupel - Łodygowice, czas przejścia około 3 godz. 30 min + odpoczynki, dystans około 11 km. Koszt wycieczki to 4,00 zł dzieci i młodzież z mieszkająca na terenie Gminy Pszczyna, 13,00 mieszkańcy powiatu pszczyńskiego 28zł/os pozostałe osoby. Szczegóły i możliwość zapisania się znajdują się na naszej stronie: http://www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl/aktualnosci/2018/04.03.2018_wycieczka_zaproszenie.php

  ZAPRASZAMY

  Opiekunowie Klubu

  Agnieszka Szczypka-Wojciech

  Artur Wojciech

 • Święto Seniora

  13.02.2018

  Dnia 13 lutego 2018r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziczce odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców naszej miejscowości.
  Podczas tej wyjątkowej uroczystości goście mieli okazję spędzić miło czas i powspominać dawne lata.
  Spotkaniu towarzyszyły liczne występy i wystąpienia. Nie zabrakło przemówienia Wójta Gminy Suszec oraz Sołtysa Rudziczki. Były też życzenia dla tych wszystkich ludzi w sile wieku, doświadczonych mądrością życiową.
           Uroczystość uświetnił występ uczniów naszej szkoły. Najpierw w wesoły nastrój wprowadziła nas pani Małgosia Kania, a później Chór szkolny prowadzony przez Panią Mariolę Zyzańską zaśpiewał piękne piosenki. Następnie uczniowie koła teatralnego prowadzonego przez Panią Lucynę Musiolik przenieśli nas w czasie 60 lat wstecz, by pokazać jak to kiedyś było w szkole. Święto Seniora stało się doskonałą okazją do wspomnień w gronie koleżanek i kolegów.

  Święto Seniora - Obrazek 1

  Po przedstawieniu wystąpił Pan Kapias ze swoim magicznym akordeonem, który zaprosił nas do wspólnego śpiewania. Spotkanie było naprawdę udane a na twarzach gości malowały się uśmiechy.

    Wszystkim seniorom – „ludziom o złotych sercach i srebrnych włosach” życzymy, aby kolejnym latom towarzyszyło zdrowie i mnóstwo radości i aby nigdy nie zabrakło im zapału do wspierania kolejnych pokoleń.

  Wiecej zdjęć -----> kliknij

 • Informacja o rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych

  29.01.2018

  Informacje

  o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

  do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy,

  na rok. szk. 2018/2019

   

              Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Suszec przedstawia:

  1. kryteria naboru do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Suszec wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów –  Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017 r. - CCF20180129_0001.pdf
  2. terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/03/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. –     CCF20180129_0004.pdf
  3. kryteria naboru oraz przydzielone tym kryteriom punkty a także określenie dokumentów potwierdzających ich  spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  - Uchwała Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 r. CCF20180129_0002.pdf
  4. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci poza obwodem szkoły – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/04/ 2018 z  dnia 26  stycznia 2018 r.  - 

  CCF20180129_0005.pdf

  Suszec, 29.01. 2017 r.

 • WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA"

  Termin oddania prac do 6 marca 2018 r. do pani Marioli Zyzańskiej

  ZASADY:

  • konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-VII,

  • samodzielne wykonanie pisanki wielkanocnej, ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego lub drewnianego jajka dowolną techniką plastyczną,

  • można wykonać stroik wielkanocny z pisanką,

  • liczy się pomysłowość,

  • można wykorzystać różne techniki plastyczne,

  • karta informacyjna o autorze pisanki do wypełnienia u p.Marioli.

   

 • Bezpieczne ferie!

  26.01.2018

  Dziś w naszej szkole odbył się apel podsumowujący pierwszy semestr.
  yes
  Jutro rozpoczynamy ferie zimowe, które są dla uczniów czasem wolnym od nauki i dotychczasowych szkolnych obowiązków.
  Należy jednak pamiętać, aby ten wesoły okres spędzić bezpiecznie, z rozwagą i rozsądkiem.

   

   

  Na apelu przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii, oto kilka z nich:

  • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
  • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
  • Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
  • Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
  • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
  • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
  • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała. Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
  • Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
  • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy.Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie.
  • W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
  •  Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.
  • Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał! Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
  • Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych opiekunów bądź korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie! 
    

  Ponadto przypomnieliśmy sobie, że jeżeli ucznia coś martwi, ma jakiś problem, a nie ma z kim porozmawiać lub wstydzi się o czymś opowiedzieć może skorzystać z telefonu zaufania 116111, pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu jest całkowicie bezpłatna.
   

  Wszystkim uczniom życzymy aktywnych, radosnych i bezpiecznych ferii. Mamy nadzieję, że po feriach wszyscy zdrowi i bezpieczni powrócą do szkoły.smiley

 • Pomagamy innym!

  "Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi".
  Jan Paweł II

   

  Z roku na rok coraz więcej ludzi na świecie poświęca swój czas i talent na rzecz innych. Uczniowie  z naszej szkoły również chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka, więc świadomie biorą udział w akcjach o charakterze wolontarystycznym pod czujnym i troskliwym okiem Pani Małgorzaty Kani. 
  Pomagamy wielu osobom i instytucjom, czerpiąc z tego dużo radości. Poprzez swoje działania wzbogacamy się, ucząc się empatii, odpowiedzialności i wrażliwości.
  Podejmujemy szereg czynności i działań przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności (ale nie tylko).

  W tym roku zorganizowaliśmy już wiele akcji, między innymi:
  - Akcja Kamerun – zbieraliśmy torby, przybory szkolne i ubrania dla dzieci z Kamerunu
  - Pomoc Robertowi – akcja zbierania nakrętek – od lat w naszej szkole
  - Akcja pomoc dzieciom niepełnosprawnym i niewidomym – kup cegiełkę
  - Akcja makulatura „Przywróćmy dzieciom uśmiech”
  - Akcja pomoc dzieciom z ubogich rodzin – Boże Narodzenie
  - Akcja „Pluszaki dla dzieci ze Lwowa”
  - Akcja „Żonkil” – cebulka na rzecz hospicjum – od lat w naszej szkole
  - Wózek dla Oliwki – akcja zorganizowana wraz z Samorządem Uczniowskim.

   

  Ponadto 18.01.2018r. udaliśmy się do Hospicjum w Żorach, by wystawić Jasełka Misyjne. Przygotowane z rozmachem widowisko jasełkowe w wykonaniu uczniów pod opieką pani Małgorzaty Kani i pani Marioli Zyzańskiej obejrzeli pacjenci oraz ich opiekunowie.
  Jasełka zostały przyjęte z wielkim aplauzem i sprawiły dużo radości zarówno młodym aktorom, jak i obecnym pensjonariuszom. Podczas występu, uczestnicy reagowali zaskoczeniem, śmiechem, zadumaniem. „Bardzo nam się podobało, dziękujemy, że przyjechaliście”. – usłyszeliśmy od  pacjentów. Były to najlepsze podziękowania za wysiłek włożony w przygotowanie sztuki.

  Pomagamy innym! - Obrazek 1

  Wolontariusze, będący uczniami naszej szkoły, nieprzerwanie chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym. Zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią, o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. 
  Dziękujemy naszej młodzieży, na którą zawsze możemy liczyć oraz opiekunce zaangażowanych w niesienie pomocy - pani Małgorzacie Kani.

 • Bal przebierańców

  19.01.2018

  Dziś odbył się w naszej szkole niezapomniany bal przebierańców. Przenosilismy się w różne strony świata, gdzie kręciliśmy film. Możecie sami zobaczyć jaki!

  rudziczka_  2.mp4

 • Ankieta

  09.01.2018

  Dnia 22.01.2018r. pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie  przeprowadzi w klasie VII anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu. Jeżeli rodzic/rodzice nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wypełniało ankiety, prosimy o kontakt z administracją szkoły.

 •  

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  oraz zbliżającego się Nowego Roku 2018

  wielu sukcesów, zdrowia, radości, spełnienia marzeń

  wszystkim Rodzicom i Uczniom

  życzy:

  Grono Pedagogiczne i Dyrekcja ZSP w Rudziczce

 • Szkolna Wigilia

  22.12.2017

  Dziś od rana na korytarzu szkolnym panowała świąteczna atmosfera… rozbrzmiewały kolędy, słychać było liczne życzenia a na twarzach wszystkich pojawiły się serdeczne uśmiechy.

  Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą zorganizowała WIGILIJKĘ. W nastroju refleksji i zadumy, przy dźwięku kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Nie zabrakło też smacznego poczęstunku i wesołych rozmów przy stole.

  Spotkaliśmy się również wszyscy na sali gimnastycznej, by wziąć udział we wspaniałej Uroczystości Szkolno - Przedszkolnej - wspólnej Wigilii.
  Wigilia szkolna to najpiękniejsza i zarazem najbardziej wzruszająca uroczystość. Poczucie wspólnoty i radość ze zblizajacego się cudu narodzin Bożej Dzieciny zgromadziło przy pięknie nakrytym stole wigilijnym wszystkich uczniów, przedszkolaków oraz nauczycieli i pracownków szkoły. Wspólnie czytaliśmy Pismo Święte, łamalismy się opłatkiem oraz śpiewaliśmy kolędy. Poza tym obejrzeliśmy wspaniałe Jasełka przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Małgorzaty Kani. Słowa, które płynęły ze sceny, wprowadziły przybyłych w świąteczny nastrój.

  Na zakończenie wspólnego spotkania Pani Dyrektor podziękowała uczniom za piękne przedstawienie i złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

  Szkolna Wigilia - Obrazek 1

 • Dla każdego coś miłego ... DIABLAK zaprasza!!!!

  Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" serdecznie zaprasza w najbliższym czasie na kilka interesujących wyjazdów. Wyjazdy adresowane są do szerokiej grupy odbiorców w każdym wieku, dlatego każdy znajdzie u nas coś dla siebie by miło spędzić czas.

   Zapraszamy na:

   - wycieczkę rodzinną w Beskid Śląski 07.01.2018r.

  - wycieczkę turystyczna na Skrzyczne (najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego) 21.01.2018r.

  - kulig w Beskidzie Śląskim 27.01.2018r.

  - wyjazd na termy do Chochołowa 04.02.2018r.

  - zajęcia na ściance wspinaczkowej 05.01.2018r.

   Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdów i organizowanych imprez, są dostępne na stronie klubu http://www.skkt-diablak.pszczyna.edu.pl/

   Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów turystyki, osoby chcące pochodzić po górach do uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny "Diablak". Naszym celem jest zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, pozostajemy również otwarci na turystów i osoby w każdym wieku.

   Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny "Diablak" współpracuje przy organizacji wyjazdów z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, a także Urzędem Miejskim w Pszczynie oraz Starostwem Powiatowym w Pszczynie.

   Zapraszamy!!!

   Opiekunowie Klubu

  Agnieszka Szczypka-Wojciech

  Artur Wojciech

 • DZIEŃ GÓRNIKA

  Dnia 04.12.2017r. w naszej szkole tradycyjnie odbyło sie spotkanie z górnikami. Program artystyczny przedstawili uczniowie kl. II, III a   i III b. Przygotowalismy dla nich rownież poczestunek. Kontynuujemy tę tradycję od wielu lat.

 • NIEBOLANDIA

  06.12.2017

  NIEBOLANDIA - Obrazek 16 grudnia nasza sala gimnastyczna zamieniła się w Niebolandię, w której na każdego gościa czekał Mikołaj, a także moc atrakcji przygotowanych przez klasy VI i VII oraz Samorząd Uczniowski. Dzięki rodzicom nie zabrakło też przepysznych, domowych wypieków, które rozeszły się jak świeże bułeczki. Dziękujemy! Zdjęcia w albumie na stronie naszej szkoły.

 • Śniadanie Daje Moc!

  Dnia 8 listopada uczniowie kl. I-III naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Śniadanie Daje Moc. W klasach przygotowano pyszne i zdrowe kanapki, sałatki i inne przekąski. Następnie razem z wychowawcą uczniowie zjedli wspólne śniadanie oraz częstowali  uczniów klas starszych. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu śnadania!

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
  Szkoła Podstawowa Im.Boh. Ośw.w Rudziczce

Galeria zdjęć